Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Rekomendujemy Firmę Mkropka Pracownia Fotograficzna Michał Wolarek jako solidną, wiarygodną, w pełni przygotowaną do kompleksowego wykonania zleceń wizualizacyjnych.

Powierzone zadanie zostało wykonane zgodnie ze sztuką, w pełni profesjonalnie i w wyznaczonych harmonogramem terminach.

Firma Mkropka Pracownia Fotograficzna Michał Wolarek jest
godna polecenia przy realizacji wszelkich usług jakie świadczy.

Kanclerz
Zbigniew Braś